Posts Tagged ‘вообичаеност’

Музеите се единствено место каде можеме да ја „вкусиме“ уметноста?

Културните информатори кои секојдневно пренесуваат вести од културата,особено од уметноста се неизбежни во секој медиум.Изложби,перформанси… единствено можат да се сретнат во музеите?

Сепак ова е вистинска заблуда,особено во денешницата.

Денес, кога уметноста добива малку поразличен карактер за разлика од минатото е вистински апсурд таа да се експонира само во музеите.Сите тие алтернативни стилови сепак имат малку поразличен карактер од вообичаените правци со кои се соочуваше историјата.Ако се навратиме назад кон историјата на уметност ке видеме дека уметноста сепак има различен начин на поставувања.Кога еден Давид бил изложен во Пиаца де ла Сињора,кога кај денешните инсталации домот не е музејот,зошто да би бил и на останатите уметности?Иако овие културни институции се неизбежни во нашето секојдневие,сепак уметноста покрај стандандизираната експонација во музеите има малку поразличен карактер,а тоа е  експонираноста надвор од музеите.

Пример за ова би ја наведил уличната уметност, особено графитите кои иако се доста попречувани и иако не се изведуваат во музеите сепак се типичен пример за поставување на уметност вон границите на музеите